log877

1 2 3 4 5 6 10 100_7825 100_7827 100_7832 100_7989 Pilaovi_27.7 5 WP_20150921_17_28_25_Pro WP_20150921_17_30_19_Pro

Díky novému evropskému projektu budeme další dva roky intenzivně pracovat na zvyšování kvality sociální služby

1. září 2018 jsme odstartovali realizaci nového evropského projektu s názvem „Podpora kvality terénního programu v Královéhradeckém kraji.“

Naším cílem je v rámci následujících 24 měsíců systematicky pracovat na zvýšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím provedení revize metodických materiálů a zvýšení odbornosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jejich dalším odborným vzděláváním.

Jedním z výstupů dvouletého projektu bude interní dokument „Metodika terénní sociální práce v Královéhradeckém kraji Aufori, o.p.s.“, která bude zohledňovat specifika terénní sociální práce v našem regionu a ukotví dosavadní praxi terénního programu.

V rámci dalšího odborného vzdělávání sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách budou mít možnost absolvovat kromě různých akreditovaných kurzů také komplexní 100 hodinový výcvik v krizové intervenci, kurz v metodě case managementu, nebo individuální supervizi.

Očekáváme, že získáme nové poznatky, dovednosti a zkušenosti, které přispějí nejen ke zvýšení naší odbornosti a efektivitě, ale také pracovní spokojenosti.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007584 byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

 

Kalendář akcí

červenec 2019
Ne Po Út St Čt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3