log9

Veřejný závazek

Název Aufori, o.p.s., vznikl z latinského výroku „Audacem fortuna iuvat“ – „Odvážnému štěstí přeje“.

Všichni, kteří byli u vzniku Aufori, o.p.s., věří této myšlence, a proto se rozhodli vzít život do vlastních rukou a jít svou cestou.

Veřejně se zavazujeme, že budeme poskytovat podporu a pomoc prostřednictvím sociálních služeb v souladu s tímto přesvědčením.

Veřejně se zavazujeme, že sociální služby budeme poskytovat odborně, eticky a v souladu s aktuálními trendy v sociální práci.

Veřejně se zavazujeme podporovat a motivovat uživatele služby k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení své nepříznivé sociální situace.

Veřejně se zavazujeme, že budeme reagovat na aktuální společenské potřeby v sociální oblasti.

Veřejně se zavazujeme, že budeme upozorňovat společnost na taková politická a společenská rozhodnutí a postoje, která mohou uživatelům služby v dosažení změny bránit.

 

Poslání Aufori, o.p.s.

Posláním Aufori, o.p.s., je poskytovat sociální služby jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci s ohledem na jejich potřeby i zájmy společnosti.

 

Cíle poskytování sociálních služeb

Cílem poskytování sociálních služeb je zvyšovat dovednosti uživatele služby řešit vlastními prostředky svou nepříznivou situaci a vzít život do vlastních rukou.

Abychom dosáhli stanoveného cíle, poskytujeme uživatelům tyto sociální služby:

- základní sociální poradenství (základní poradenství sociálně právní a zdravotní),

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, podpora vlastních aktivit, sociálně aktivizační akce),

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby),

- sociálně terapeutické činnosti (především sociální poradenství v oblasti bydlení, hledání zaměstnání, řešení dluhové problematiky, vztahů se školou),

- odborné sociální poradenství (především odborné dluhové poradenství, psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapeutické činnosti).

 

Cílová skupina sociálních služeb

Služby jsou poskytovány jedincům a rodinám v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ochotní se aktivně podílet na její změně.  

 

Originál veřejného závazku je ke stažení zde.

 

 

Kalendář akcí

listopad 2022
Ne Po Út St Čt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3