log9

1 2 3 4 5 6 10 100_7825 100_7827 100_7832 100_7989 Pilaovi_27.7 5 WP_20150921_17_28_25_Pro WP_20150921_17_30_19_Pro

Zájem o skupinu „učíme se učit“ roste - děti zde rozvíjí dovednosti, které ocení i v budoucím životě

Skupinky s názvem „Učíme se učit“ jsou v naší organizaci již stálicí. Probíhají již několik let, vždy jednou týdně v prostorách naší kanceláře. Jsou určené primárně pro děti, které docházejí na první stupeň základních škol, tedy pro děti ve věku 6 – 12 let. A ani letos tomu nebylo jinak.

I přes počáteční nouzová opatření, kdy setkávání v osobní rovině nebylo možné, jsme neváhali a snažili se dětem zprostředkovat kontakt jinou formou. Na jaře 2021 jsme přistoupili na online variantu. I přes to, že online skupinky neměly tu správnou dynamiku, pomohly nám k udržení kontaktu a navázaných vztahů s účastníky skupinky. Děti byly za tuto možnost rády, protože měly prostor, kde mohly sdílet své pocity a zážitky z aktuální situace. Online prostředí nám také nabídlo další možnosti, jak se rozvíjet. Pomocí interaktivních her jsme se učili, jak pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Získané zkušenosti a znalosti z online prostoru děti využily nejen při online skupinkách, ale také během školní distanční výuky a během svého života je ještě jistě využijí.

Přestože online skupinky pro nás byly přínosem a zajímavým zpestřením, nakonec jsme byli rádi, že se můžeme vrátit zpátky k osobnímu setkávání. Nejprve jsme si s dětmi museli připomenout, jak osobní skupinky probíhají a jaká jsme si vytvořili pravidla. Vzhledem k tomu, že se zájem o skupinu v tomto roce zvýšil, přivítali jsme u nás nové dětské tváře. Na program jsme proto zařadili seznamovací aktivity, aby se nové děti brzy co nejlépe začlenily do našeho kolektivu a cítily se v něm bezpečně, přijímané a začleněné.

K zajištění bezpečného prostředí na skupině přispívá i pevný program každé skupiny. Začínáme vždy s kartami emocí. Pomocí těchto karet si vyprávíme, jak se zrovna máme, co prožíváme a co se zrovna odehrává v našich životech. Tato aktivita je dětmi velmi oblíbená, protože každý má prostor pro to, aby se vyjádřil a ostatní ho vyslechli. Do výběru dalších aktivit se zapojují děti samy podle své aktuální nálady. Aktivity jsou zaměřeny zejména na posilování kognitivních funkcí. Učíme se při nich soustředěnému vnímání, tak abychom odbourali zbrklost a naučili se důkladně promýšlet naše jednání a naše odpovědi. Děti jsou tak více klidnější a dělají méně chyb z nepozornosti. Věnujeme se tréninku orientace v prostoru a čase pomocí různých didaktických pomůcek. Děti, které měly v tomto ohledu potíže, se již například naučily, jak se na skupinku dopravit nejvhodnějším způsobem a ve správný čas. Vzhledem k tomu, že to u těchto dětí bylo problémem několik let, vnímáme to jako velký pokrok. Tyto nové dovednosti děti jistě ocení i v budoucím životě.

Díky dobrým vztahům, které máme s dětmi navázané, s nimi mluvíme o jejich osobních životech a problémech, které je trápí.  U různých životních situací se zamýšlíme nad vztahem příčiny a následku, učíme se rozpoznávat podstatné od nepodstatného a učíme se plánovat svoje chování a kroky, které povedou k řešení problému. Tento přesah skupinky byl patrný například v situaci, kdy jedno z dětí ztratilo svůj mobilní telefon a ostatní děti mu pomohly vymyslet strategii k jeho nalezení. Tvorba strategií, složena z dílčích kroků vedoucích k jasnému cíli, je jedna z nejdůležitějších dovedností pro praktický život a je aplikovatelná téměř na všechny úkony v běžném životě.

Na skupinkách se někdy věnujeme také zábavným aktivitám, které jsou více kreativní. Během nich procvičujeme nonverbální komunikaci, jemnou i hrubou motoriku, posilujeme představivost a kreativní dovednosti. Při těchto aktivitách si vždy děti odpočinou, zasmějí se a například si odnesou s sebou domů nějaký hezký výrobek. Poslední skupinka v roce 2021 byla velmi odpočinková. Zazpívali jsme si a zahráli koledy, ochutnali cukroví a vyrobili vánoční přáníčko. Děti prozradily že už se velmi těší na Ježíška, ale také na leden, až zase budou moci přijít na skupinku. 

Autorka: Mgr. Daniela Štohandlová, pedagožka a lektorka skupiny "učíme se učit"

Fotodokumentace:

učíme se učit 1.pol. zmenšené

učíme se učit 2.pol. zmenšený 

Kalendář akcí

květen 2022
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4