log9

1 2 3 4 5 6 10 100_7825 100_7827 100_7832 100_7989 Pilaovi_27.7 5 WP_20150921_17_28_25_Pro WP_20150921_17_30_19_Pro

Ohlédnutí za realizací projektu na území Stolových hor

K poslednímu únorovému dni letošního roku jsme ukončili realizaci projektu na území MAS Stolové hory zahájenou v září 2020. Díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme tak na Náchodsku mohli bez přerušení pokračovat v poskytování aktivit programu „Učí (se) celá rodina“ a podporovat zapojené rodiny v jejich snaze o kvalitnější život.

Během uplynulých 18 měsíců jsme díky projektu podpořili celkem 31 rodičů a 47 dětí z 25 rodin. Dále bylo také podpořeno dalších 14 osob žijících v těchto rodinách. Jednalo se o prarodiče nezletilých dětí, jejich dospělé sourozence nebo partnery rodičů a zákonných zástupců dětí.

Naše sociální pracovnice v rodinách nejčastěji řešily problémy v oblastech, které se týkaly financí a hospodaření, vzdělávání, trávení volného času, bydlení, výchovy, péče o děti a zdraví. Rodinám zprostředkovávaly materiální či potravinovou pomoc včetně ochranných pomůcek v době koronavirové epidemie.

Pedagožka pomáhala v rodinách především při zlepšování školního prospěchu dětí a zvyšování pravidelnosti v přípravě do školy, asistovala rodičům při kontrole známek a úkolů v elektronických programech jednotlivých škol, vedla rodiče k většímu zapojování do školního života svých dětí či je motivovala k lepší komunikaci se školou. Dále také pomáhala v oblasti volnočasových aktivit, kdy například rodiny informovala o vhodných kroužcích a táborech pro děti nebo prakticky v průběhu schůzek rodiny seznamovala s využíváním vhodných aktivit pro společné trávení volného času. Celkem za období realizace projektu bylo v rámci pedagogické oblasti na území Náchodska podpořeno 25 dětí a jedním z nich byl například i Tomáš*. 

Rodina vstoupila do programu na základě žádosti pracovnice OSPOD. Nezletilý Tomáš bydlel u matky, která nezvládala zajišťovat synovu pravidelnou docházku do školy a péči o jeho zdravotní stav. Kvůli vysoké absenci došlo ke zhoršení Tomášova prospěchu a následně byl svěřen do péče svého otce, který potřeboval naši podporu při komunikaci se synem, celkové péče o něho a zároveň také v oblasti jeho vzdělávání.

Během pravidelné spolupráce rodiny s naší pedagožkou se Tomášův prospěch výrazně zlepšil, a proto byla v září 2021 po vzájemné domluvě spolupráce v rámci pedagogické oblasti ukončena. Díky pomoci s nastavením pravidel v domácnosti a společnému trávení volného času se mezi otcem a Tomášem zlepšila i komunikace. Oba vyhodnotili, že se zlepšil i jejich vztah. Tomáš doma otci pomáhá s domácími pracemi a chce s ním trávit čas. Hlavní cíle, tedy zlepšení prospěchu a zlepšení komunikace včetně nastavení pravidel v domácnosti byly splněny, a proto mohla být spolupráce s rodinou v únoru 2022 ukončena. Když jsme se tatínka Tomáše, zeptali, jak spolupráci hodnotí, napsal nám jednoduše a výstižně: „Se spoluprací s Aufori jsem byl zcela spokojen.“

* jméno bylo změněno

Autorka: Vendula Bubelová, DiS., vedoucí programu Učí (se) celá rodina na Náchodsku

Foto z práce v rodinách na území MAS Stolové hory:

ohlédnutí MAS II - foto 1 zmenšené

ohlédnutí MAS II - foto 2 zmenšené

Kalendář akcí

srpen 2022
Ne Po Út St Čt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3