log9

Veřejný závazek

Název Aufori, o.p.s., vznikl z latinského výroku „Audacem fortuna iuvat“ – „Odvážnému štěstí přeje“.

Všichni, kteří byli u vzniku Aufori, o.p.s., věří této myšlence, a proto se rozhodli vzít život do vlastních rukou a jít svou cestou.

Veřejně se zavazujeme, že budeme poskytovat podporu a pomoc prostřednictvím sociálních služeb v souladu s tímto přesvědčením.

Veřejně se zavazujeme, že sociální služby budeme poskytovat odborně, eticky a v souladu s aktuálními trendy v sociální práci.

Veřejně se zavazujeme podporovat a motivovat uživatele služby k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení své nepříznivé sociální situace.

Veřejně se zavazujeme, že budeme reagovat na aktuální společenské potřeby v sociální oblasti.

Veřejně se zavazujeme, že budeme upozorňovat společnost na taková politická a společenská rozhodnutí a postoje, která mohou uživatelům služby v dosažení změny bránit.

 

Poslání Aufori, o.p.s.

Posláním Aufori, o.p.s., je poskytovat sociální služby jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci s ohledem na jejich potřeby i zájmy společnosti.

 

Cíle poskytování sociálních služeb

Cílem poskytování sociálních služeb je zvyšovat dovednosti uživatele služby řešit vlastními prostředky svou nepříznivou situaci a vzít život do vlastních rukou.

Abychom dosáhli stanoveného cíle, poskytujeme uživatelům tyto sociální služby:

- základní sociální poradenství (základní poradenství sociálně právní a zdravotní),

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, podpora vlastních aktivit, sociálně aktivizační akce),

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby),

- sociálně terapeutické činnosti (především sociální poradenství v oblasti bydlení, hledání zaměstnání, řešení dluhové problematiky, vztahů se školou),

- odborné sociální poradenství (především odborné dluhové poradenství, psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapeutické činnosti).

 

Cílová skupina sociálních služeb

Služby jsou poskytovány jedincům a rodinám v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ochotní se aktivně podílet na její změně.  

 

Originál veřejného závazku je ke stažení zde.

 

 

Kalendář akcí

leden 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4